Wednesday, March 12, 2014


आम्ही करतोय इथे मजा मस्तीचे सोहळे
माझा शेतकरी सखा झेली गारपिटीची वादळे....
आमचे जगणेच कोरडे, माती-पावसाशी आम्हा काय देणे घेणे ?
ज्यानी राखले मातीशीच इमानं; त्याला मात्र प्रकोपाचा मान !
घर्म बिंदूंनी मांडली ज्याने मातीची पूजा
आणि कष्टाने ज्याने फुलवला आपला मळा,
त्याच्याच माथी हाणी तो वरचा बाबा गारपिटीची काठी...
आम्ही कोरडे ते कोरडेच.. नामनिराळे, करू मस्तीचे सोहळे ........

- रसिका

No comments:

Post a Comment