Tuesday, December 23, 2014

बेरजा वजाबाक्या गुणाकार अन् भागाकार!
काही हिशोब सुस्पष्ट अन् ताजे
तर काही धुसर मागे सोडलेले...
काहींचे अस्तित्व जगाला दिसणारे
तर काहींचे ठसे मनावर उमटलेले...

- रसिका

No comments:

Post a Comment